გენიტალური ჰერპესი

by

გენიტალური ჰერპესი, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციაა, რომელსაც იწვევს ბუშტუკოვან გამონაყარს სასქესო ორგანოებზე და მისი გამომწვევია მარტივი ჰერპესის ვირუსი. არსებობს ორი სახის ჰერპესის  ვირუსი. მარტივი ჰერპესი 1 და მარტივი ჰერპესი 2 . (HSV-1 და HSV-2)