მენსტრუაცია აბორტის შემდეგ

by

ორსულობის ხელოვნურად (აბორტი) შეწყვეტის შემდეგ ხშირია მენტსრუალური ციკლის არევა და მენსტრუაციის გადაცდენა. აბორტი სერიოზული ჩარევაა ქალის ორგანიზმისთვის ორსულობის ნებიმიერ ვადაზე და ნებისმიერი მეთოდის გამოყენებით. მედიკამენტოზური აბორტისც კი, რომელიც თავის თავში არ მოიცავს ქირურგიულ… Continue reading