სექსის ფორმები

by

ვაგინალური სექსის შეუძლებლობის შემთხვევაში, სიამოვნების მიღება სექსის სუროგატული ფორმებით შეიძლება. ქვემოთ მოცემული სექსის სუროგატული ფოემების ჩამონათვალია: ორალური სექსის – ორალურ სექსს არაპენეტრაციული ფორმა შიძლება ეწოდოს ნაწილობრივ, რადგან პენეტრაცია ხდება, მაგრამ არა ვაგინაში. ნაზალური სექსი… Continue reading