კურტუაზიული სიყვარული

by

კურტუაზიული სიყვარული წარმოადგენს  ფაქიზ, ნაზ სიყვარულის, რომელსაც შუა საუკუნეებში რაინდები გამოხატავდნენ მაღალი წოდების ქალების მიმართ.   კურტიაზიული სიყვარული, როგორც წესი ფარული იყო და  მოიცავდა სიყვარულის და ზრუნვის გამოხატულებას, სიყვარულის დამტკიცების  ფორმებს, მაგ. რაინდი მიდიოდა… Continue reading