თვითნებური აბორტის მიზეზები

by

აბორტი არის  ორსულობის შეწყვეტა. არსებობს მისი ორი ფორმა 1) სპონტანური (თვითნებური) 2) ხელოვნურად გამოწვეული.   ხელოვნურად გამოწვეული აბორტი ტარდება სამედიცინო დაწესებულებებში, თუმცა ზოგჯერ მას აკეთებენ არასამედიცინო პირობებში რაც ყოველად გაუმართლებელია. რაც შეეხება თვითნებურ აბორტს,… Continue reading