სათესლის ტკივილი

by

სათესლე ჯირკვლის ან სკროტუმის ტკივილი შეიძლება იყოს ცალმხრივი ან ორმხრივი და ორმხრივი, სრული ან ნაწილობრივი და გამოწვეულია მისი დაზიანებით.  ხანგრძლივობის მიხედვით შეიძლება იყოს მწვავე, ქვემწვავე, და ქრონიკული (ორქალგია). სათესლე ჯირკვლებში ტკივილის მიზეზი შეიძლება… Continue reading