პოლიცისტური საკვერცხეების სინდრომი

by

საკვერცხის პოლიკისტოზი  რეპროდუქციული ასაკის (12-45) ქალების  ყველაზე ხშირი ენდოკრინული პრობლემაა.   ეს მდგომარეობა ქალების დაახლოებით 10%-ში გვხვდება და ქალების უნაყოფობის ერთ-ერთი წამყვანი მიზეზია.