დეტალები დეფლორაციის დროს

by

ქალიშვილობის დაკარგვის შესახებ გარკვეული ინფორმაციის მიღება შეიძლება ყველაგან. თუმცა ძალიან მწირია სამედიცინო ინფორმაცია ხალხში. გოგონების დიდ ნაწილს აღელვებს საკითხი, როდის უნდა ჰქონდეთ პირველად სექსი. ამ კითხვაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ არსებობს. ამ შეკითხვაზე კონკრეტულ… Continue reading