ტანსაცმლის ფეტიშიზმი

by

ტანსაცმილის ფეტიშიზმი არის სექსუალური ფეტიშიზმის სახე, რომლის დროსაც ადამიანი სექსუალურ სიამოვნებას იღებს  რომელიმე ტიპის ჩაცმულობით.  ტანსაცმელი შეიძლება იყოს რომელიმე უნიფორმა, კონკრეტული  მატერია, ან სხვა სახის ტანსაცმელი. სამედიცინო გაგებით ტანსაცმლის ფეტიშიზმი მაშინ არის გამოხატული… Continue reading