ქალის ვიაგრა

by

ქალის ვიაგრა დაპატენეტებული პრეპარატია, რომელმაც უამრავი კლინიკური კვლევა გამოიარა და დამტკიცდა, რომ ის მომხმარებელ ქალებში პრაქტიკულად 100% ეფექტურია.