სქესობრივი აგზნება და მედიკამენტები

by

ქალებს მრავალ შემთხვევაში აწუხებთ სექსუალურ ქცევასთან ასოცირებული პრობლემები, მათ შორის გავრცელებულია სქესობრივი სურვილის დარღ ვევები და სუბიექტურ აგზნებასთან დაკავშირებული  პრობელემები.  არსებობს მკურნალობის ფსიქოლოგიური და მედიკამენტური მეთოდები. ამ სტატიაში მოკლედ მიმოვიხილავთ იმ მედიკამენტებს, რომლებიც… Continue reading