ორსულობა და ინფექციები

by

ინფეციები ადამიანის ცხოვრებაში ჩვეულებრივი მოვლენაა, თუმცა მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მაშინ, როცა ქალი ორსულადაა.  ორსულობისას ინფექციების მიმღებლობა იზრდება და მათი მიმდინარეობაც უფრო მძიმე ხდება, ვიდრე სხვა ადამიანებში.  გარკვეულმა ინფექციებმა შეიძლება გამოიწვიონ ჩანასახის/ნაყოფის სიკვდილი… Continue reading