პენისის თავი

by

პენისის თავი ანატომიური სტრუქტურაა, რომელიც პენისის დისტალურ ნაწილში მდებარეობს. პენისის თავი ანატომიურად კლიტორის თავის ანალოგიურია.  როგორც წესი პენისის თავი დაფარულია  ჩუჩით ნაწილობრივ ან სრულად, გარდა იმ შემთახვევებისა, როდესაც მამაკაცს ჩატარებული აქვს წინდაცვეთა.