ტრანსვესტიკური ფეტიშიზმი

by

ტრანსვესტიკური ფეტიშიზმი არის სექსუალური, ან ეროტიული სურვილები,  საპირისპირო სქესის ტანსაცმელი გამოიყენონ, როგორც დამხმარე საშუალება  მასტურბაციისთვის ან კოიტუსისთვის. ტრანსვესტიკური ფეტიშიზმისკენ მიდრეკილება ადამიანებს უყალიბდებათ ბავშვობიდანვე, ან ახალგაზრდობაში.