ფიზიკური ინტიმურობა

by

ფიზიკური ინტიმურობა არის  გრძნობიანი შეხება ან სიახლოვე. ფიზიკური ინტიმურობა შეიძლება წარმოადგენდეს სიამოვნების მიღების გზას, ან  გრძნობების გამოხატვის საშუალებას. ფიზიკური ინტიმურობა გულისხმობს ყოფნას ადამიანის პერსონალურ სივრცეში 0,45 მ – ზე ნაკლები დისტანციის მდგომარეობაში. ფიზიკური… Continue reading