რჩევები სიმაღლეში ზრდისთვის

by

ადამიანის სიმაღლეში ზრდას განაპირობებს უპირატესად ჰორმონული მდგომარეობა: ზრდის ჰორმონი, ინსულინის მსგავსი ზრდის ფაქტორი, თიროიდული ჰორმონების კონცენტრაცია, გლუკოკორტიკოიდები. აგრეთვე ზრდას განსაზღვრავს გენეტიკური ფაქტორები, სოციეოკონომიკური ფაქტორები და სხვა.