69 – (სამოცდა ცხრა)

by

69 -იგივე სამოცდა ცხრა არის სექსუალური პოზიცია,  რომლის დროსაც ხდება სექსუალურ აქტში ორი ადამიანის მონაწილეობა და ისე, რომ ორივეს პარტნიორის გენიტელებთან ახლოს ჰქონდეს ტუჩები და პირი, პარტნიორები ახდენდნენ ერთმანეთის გენიტალიების ორალურ სტიმულაციას.  69-… Continue reading