არეოლა

by

არეოლა ლათინური წარმოშობის სიყვაა (area-ს კნინობითი ფორმა) ნიშნავს ღია სივრცეს, წარმოადგენს ანატომიურ ერთეულს.  მკერდზე კერტების (ძუძუსთავის) გარშემო პიგმენტირებული უბანი არეოლაა. არეოლა შეიძლება გამოიყენებოდეს სხვადასხვა ანთებითი პროცესების ფერშეცვლილი უბნის აღსანიშნავადაც.